O nás

Knihovna poskytuje knihovnické, bibliografické a informační služby občanům městyse Brodku u Přerova a okolním obcím s cílem zajišťovat uživatelům kulturní potřeby a zvyšovat jejich všeobecnou vzdělanost.

Půjčovní doba pro veřejnost:

Pondělí 9:00 – 11:3012:30 – 17:00
Úterý13:00 – 17:00
Čtvrtek9:00 – 11:3012:30 – 17:00

Knihovnice: Ivana Polzerová

Kontakty:

e-mail: knihovnabr@seznam.cz

Telefon: 581 741 508        Mobil: 731 342 039  (Masarykova knihovna Brodek)

 • Absenční a prezenční výpůjční služby
 • Internetové služby
 • Bibliografické služby
 • Meziknihovní výpůjční služby
 • Reprografické služby
 • Regionální služby
 • V rámci výkonu regionálních funkcí knihovna poskytuje odborné knihovnické služby pro sedm základních  knihoven střediska Brodek u Přerova: Císařov, Citov, Čelechovice, Luková, Nelešovice, Rokytnice, a Věrovany.

Pro knihovnu v Brodku a základní knihovny střediska zajišťuje:

 • nákup a zpracování nových dokumentů pro knihovnu v Brodku
 • nákup, zpracování a distribuci  nových dokumentů pořízených z prostředků obcí základních knihoven
 • metodickou a konzultační činnost základním knihovnám
 • tvorbu a  distribuci výměnných souborů – cirkulace knihovního fondu v základních knihovnách
 • celoroční statistické údaje střediska

.

Místní knihovna Luková

K městysi Brodek u Přerova patří též místní část Luková se 212 – ti obyvateli, která má vlastní knihovnu. Místní knihovna Luková náleží do střediska Masarykovy knihovny Brodek u Přerova a jsou pro ni vykonávány knihovnické služby v rámci výkonu regionálních funkcí.

Poskytované služby

– Výpůjční služby – knihy a periodika

– Veřejný Internet

Půjčovní doba pro veřejnost:

Pondělí od 17 do 19 hodin

Knihovnice: Jana Doleželová

Kontakty:

e-mail: knihovna.lukova@seznam.cz

Telefon: 581 741 508        Mobil: 731 342 039  (Masarykova knihovna Brodek)