Knihovna


!


MASARYKOVA KNIHOVNA BRODEK U PŘEROVA

Knihovna


!


Výpůjční doba pro veřejnost:
DEN
Výpůjční doba
PONDĚLÍ
9,30 - 11,30
12,30 - 18,00
ÚTERÝ

13,00 - 16,00
ČTVRTEK
9,30 - 11,30
12,30 - 18,00
Místní knihovna Luková
K městysi Brodek u Přerova patří též místní část Luková se 212 - ti obyvateli, která má vlastní knihovnu. Místní knihovna Luková náleží do střediska Masarykovy knihovny Brodek u Přerova a jsou pro ni vykonávány knihovnické služby v rámci výkonu regionálních funkcí.
Poskytované služby
"    Výpůjční služby - knihy a periodika
"    Veřejný Internet

Půjčovní doba pro veřejnost
Pondělí od 17 do 19 hodin

Knihovnice: Jana Doleželová

Kontakty: e-mail knihovna.lukova@seznam.cz

Telefon: 581 741 508        Mobil: 731 342 039  (Masarykova knihovna Brodek)
Pravidelné besedy nad knihou a informační výchova
Knihovna


!