Knihovna


!


MASARYKOVA KNIHOVNA BRODEK U PŘEROVA

Knihovna


!


Masarykova knihovna Brodek u Přerova, příspěvková organizace

Zřizovatel
Název:  Městys Brodek u Přerova
Sídlo:    Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 13
PSČ:     751 03, okres Přerov   
IČ:        00301078

Příspěvková organizace
Název:   Masarykova knihovna Brodek u Přerova, příspěvková organizace
Sídlo:    Brodek u Přerova, Masarykovo náměstí 42
PSČ:     751 03
IČ:        21551332

Kontaktní údaje:
Adresa:
Masarykova knihovna Brodek u Přerova,
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 42,
751 03 Brodek u Přerova
Telefon: 581 741 508    Mobil: 731 342 039
E - mail: knihovnabr@seznam.cz
IČO: 21551332.
On - line katalog Clavius
       
Zaměstnanci
Mgr. Věra Hrabalová    ředitelka
Jana Doleželová           knihovnice - půjčovna
Olga Hrabalová            knihovnice - regionální knihovnické služby