Masarykova knihovna a kino

Poděkování

Pracovníci kina a knihovny chtějí vyjádřit velké poděkování panu Viktorovi Kociánovi z firmy Stamak za půjčení těžké techniky a postavení konstrukce pro filmové plátno a také technickým zaměstnancům našeho městyse za instalaci a napnutí filmového plátna.

Za vstřícnost, ochotu a veškerou pomoc při přípravě letního kina, které se letos konalo třikrát, vám všem d ě k u j e m e .

Kurz dramatické výchovy

V našem městyse proběhl třídenní adaptační kurz dramatické výchovy studentek Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy z Přerova.

Ubytování jim poskytla klubovna místního skautu.

Studentky hledají inspirační zdroje pro svou práci, učí se adaptovat a spolupracovat s lidmi v jiných podmínkách a v neznámém prostředí. Navštívily mimo jiné i zvonařskou dílnu. Vedoucí kurzu paní učitelka Mgr. Věra Mikulcová oslovila naši knihovnu s přáním, dovědět se o této lokalitě co nejvíce informací, zapůjčila si u nás dokumenty týkající se našeho městyse a uvítala nabídku přednášky s PhDr. Františkem Hýblem.

Spokojenost a potěšení bylo oboustranné.Tomáš Magnusek opět v Brodku

Nabídka speciálně pro naše občany

Film „Stáří není pro sraby“ režiséra Tomáše Magnuska bude promítán dne 12. listopadu 2021 v 18:00 v kině v Brodku u Přerova.

Po filmu bude opět následovat beseda s režisérem Tomášem Magnuskem, který nám od minulého setkání v Brodku zhubl o 80 kilo :-).

Film Stáří není pro sraby je plný hereckých legend a také populárních herců jako je Eva Burešová (Slunečná), Láďa Ondřej (Ordinace v růžové zahradě) či Martin Dejdar. Z hereckých bardů se můžete těšit na Rudolfa Hrušínského, Jiří Krampola, Luďka Sobotu či Jana Přeučila. Ve filmu se objeví i Emmerson Fittipaldi, legenda Formule 1. Film bude promítání pouze v pár kinech po celé ČR a do kin po celé ČR tedy nejde. Bude to speciální projekce s besedou.


Pojem Švédské šance, na jehož vyzvednutí ze zapomnění se velmi podílel pan Dr. Hýbl z Brodku u Přerova, Vám jistě

není třeba nijak zvlášť představovat. V současné době běží veřejná sbírka na tzv. zvony smíření, které by měli osud

nevinných obětí hromadné vraždy trvale připomínat budoucím generacím v kostele sv. Vavřince v Přerově.

Zároveň se herci Národního divadla pustili do natáčení inscenace s názvem Očitý svědek, která se snaží

přiblížit k událostem z roku 1945 očima lidí, kteří byli tenkrát u toho.

Ve spolupráci s Národním divadlem Praha bychom v září rádi pozvali veřejnost v našich obcích na benefiční

promítání této divadelní hry. Podrobnosti o záměru najdete na odkazu:

https://www.farni-musle.cz/2021/07/svedske-sance-a-zvony-smireni-pro-prerov/

Domnívám se, že vzhledem k umělecké úrovni představení by vhodným místem pro jeho shlédnutí mohlo

být brodecké kino.

Otec Tomáš, farář


100. výročí založení Masarykovy knihovny v Brodku u Přerova


V úterý 15. září se konaly oslavy stého výročí založení tamní Masarykovy knihovny, která od padesátých let minulého

století patří k nejprestižnějším knihovnám naší republiky.

V úvodu vystoupili se svým repertoárem žáci Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka: dívčí flétnové trio a dechový

soubor. O historii této knihovny promluvili starosta městyse Ing. Roman Zbožínek a PhDr. František Hýbl. Po nich následovalo

další hudební vystoupení: Písničky z operet v podání zpěváků Michaely Dvořákové a Jana Vaculíka z olomouckého

Moravského divadla. Po jejich vystoupení obdržel diplom nejlepší čtenář knihovny pan Rostislav Horák. Následně si účastníci

slavnostního shromáždění prohlédli osm fotografických tabulí z historie knihovny a akcích v ní pořádaných i obrazy

MgA. Anny Sypěnové, které navíc umocnily slavnostní ráz této zdařilé kulturní akce. Pak následovala prohlídka exkluzívní

budovy knihovny a exkurze ve zvonařské dílně.

Pro pozvané návštěvníky úterního setkání uspořádal navíc F. Hýbl ze svého soukromého archivu výstavku autografů, podpisů

a korespondenci českých básníků, spisovatelů, hudebníků, cestovatelů a jiných významných českých osobností.

PhDr. František Hýbl

Oslava a výstavka ke 100. výročí

vzniku samostatného Československa